How to make Music Player app in Kodular | Kodular Free AIA

How to make Music Player app in Kodular | Kodular Free AIA Music Player Kodular AIA Download aia AirTable DB: https://airtable.com/invite/l?inviteId=inv3ZHaryq19H1QZd&inviteToken=199a6a460cb047f80dd885e3141d7b2bd346d45543a52e76b4049c106233d23f Views: 5,577