Skip to content

quotes

WhatsApp 2BImage 2B2019 09 10 2Bat 2B12.40.45 2BPM

Heart Touching Famous Quotes about Father in Telugu Language

Heart Touching Famous Quotes about Father in Telugu Language: తనకున్నవన్నీ మనకి ఇచ్చేసి ఎక్కోడో దిక్కులేనివాడిలా మిగిలిపోయిన నాన్న కోసం ఒక కొడుకు పడుతున్న పడుతున్న ఆవేదన, ప్రేమ మరియు కష్టాలు ఇంకా ఎన్నెన్నో భావాలతో రాసిన మాటలు… Read More »Heart Touching Famous Quotes about Father in Telugu Language